top of page

איך מגיעים?

המתחם המרכזי  ר"ג נמצא בתוך מתחם המרכז הקהילתי רמת השקמה.

ברכב :

לכניסה הראשית רושמים בWAZE   - "שחקונא" או "מתנ"ס רמת השקמה".

לחניה החינמית מאחור  רושמים בWAZE - "מגרש כדורגל רמת השקמה".

למתחם המרכז הקהילתי שתי כניסות:

 כניסה ראשית: מתוך  השכונה. לבאים  מרח' שלם ממול לגן הקואזרינות. החניה בתשלום או עם תו תושב רמת-גן.

כניסה אחורית : מדרך הטייסים –  אצטדיון וינטר/ מגרש כדורסל זיסמן. חניה במגרש עפר ענק חינמית.

באוטובוס: 

שתי התחנות המרכזיות הצמודות למתחם : תחנת מסוף הטייסים או תחנת וינטר.

מיזם חדש.jpg
All Videos

All Videos

צפייה בסרטון
bottom of page