top of page

ענק

קטן

אולם

השלוחה

100 מ"ר. פרקט. מראות עם וילון . במה קטנה+מקום למציגים .

60

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

85

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

100

סטודיו יוליה

לב יפו


מראות עם וילון חשמלי . מתאים לחזרות במה גדולה

60

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

85

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

70

סטודיו 115

בארבור

סטודיו ענק של 80 מ"ר. רצפת PVC .

60

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

85

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

80

חדר הדר

השקמה

חדר של 25 מ"ר. מתאים לחזרות קריאה או מונדרמות קטנות.

35

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

65

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

25

סטודיו גפן

השקמה

סטודיו חזרות ענק. 105 מ"ר. להפקןת ענק וסנדאות.

55

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

85

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

100

חדר מוזיקה

השלוחה

חדר של 25 מ"ר . רצפת PVC .
מתאים לחזרות מוזיקליות בלבד. קלידים.

45

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

75

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

25

סטודיו 2

לב יפו

שמע. פרקט.מראות. מתאים לחזרות במה גדולה.

45

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

75

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

50

סטודיו 112

בארבור

סטודיו גדול 60 מ"ר. פרקט. מראות. במה בינונית-גדולה. מערכת שמע .

60

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

85

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

60

חדר רימון

השקמה

חדר של 50 מ"ר. רצפת בלטות מתאים לחזרות במה בינונית.

45

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

85

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

50

סטודיו חרוב

השקמה

סטודיו מתוק של 55 מ"ר.
חזרות במה בינונית-גדולה.

45

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

75

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

55

סטודיו

השלוחה

מערכת שמע בחדר . עם מראות.

50

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

75

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

45

סטודיו 1

לב יפו

סטודיו גדול מאד . 80 מ"ר. למחזות זמר. מראות עם וילון חשמלי.

60

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

85

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

80

חדר מוזיקה

השקמה

חדר של 40 מ"ר. רצפת PVC מתאים לחזרות במה בינונית.

45

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

75

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

40

חדר ערבה

השקמה

חדר של 35 מ"ר. מתאים לחזרות קריאה או מונדרמות קטנות.

40

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

65

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

35

חדר פיקוס

השקמה

חדר של 40 מ"ר. רצפת PVC מתאים לחזרות במה בינונית. .

40

ש"ח לשעה למשתמש רגיל

65

ש"ח לשעה למשתמש עסקי

קלידים
מראות
מקרן
מערכת שמע
רצפת ריקוד

מ"ר

40

bottom of page